Lidské tělo (9. ročník)

Žáci 9. ročníku si v rámci přírodovědného semináře netradičně zopakovali svoje vědomosti, která mají o lidském těle. Při práci ve skupině se nejprve museli rozhodnout, zda zobrazí kosterní soustavu, a nebo si vyberou nějakou se soustav orgánových. Poté si udělali náčrty a domluvili se, z jakého materiálu jejich „člověk“ bude. Další týden pak své nápady převedli do praxe. Jak se jim to povedlo se můžete podívat osobně v 2. patře pavilonu U3 nebo zde v galerii.

Mgr. Zuzana Bartošová