Fyzika – pokusy (7.A)

Fyzika – pokusy (7.A)

Žáci 7. A jsou v hodinách fyziky aktivní. Když nám na konci loňského školního roku umožnili návrat do školy, přinesli mi ukázat elektroskopy, které si doma sami vyrobili. Všechny fungovaly.

Skvěle pracovali i během distanční výuky, doma měřili, prováděli pokusy a zjišťovali změnu objemu v souvislosti se změnou teploty apod. Průběh pokusů si nahrávali a nahrávky mi posílali.

V letošním školním roce jsme prakticky opakovali měření před budovou školy. Žáci 7. A přinesli různá měřidla délky a hmotnosti. Především jsme měřili rozměry těles před školou a vzdálenosti (např. vzdálenost vchodu do školy od silnice, rozměry laviček, dlaždic, obrubníků, šířky a obvody kmenů stromů). Vážili jsme drobné předměty, které jsme venku našli. Pomocí libel (vodováh) jsme ověřovali rovnost ploch (např. zda je sedadlo lavičky vodorovné). Jestli jsme si hodinu užili, poznáte z fotografií.

                                                                                                                                                Mgr. Zdeňka Tomešová