Skvělý úspěch v angličtině

Dvě žákyně Rafky, Lucie Šimáková (7. C) a Barbora Kňavová (8. B), dosáhly vynikajícího výsledku v okresním kole soutěže v anglickém jazyce. Naše žákyně zde předvedly fantastický výkon, který jim zajistil první místo v jejich kategoriích, díky čemuž postoupily do krajského kola. To se bude konat v Kladně. Okresní kolo soutěže, do něhož se zapojil vysoký počet škol z okolí, probíhalo 15. 3. 2023 v Poděbradech. 

Postup do okresního kola si obě dívky „vysloužily“ vítězstvím v letošním ročníku školního kola.  

V kategorii ZŠ I.A 

  1. místo vyhrála žačka 7. C Lucie Šimáková
  2. místo získal Tomáš Malenický (7. A)
  3. místo získala Zuzana Novotná (6. B)

V kategorii ZŠ II.B 

  1. místo vyhrála Barbora Kňavová z 8. B
  2. místo získal František Jirsák (8. C)
  3. místo získala Le Hoang Thuy Trang (8. B)

Do školního kola soutěže v anglickém jazyce se letos přihlásilo celkem 28 žáků. Soutěž byla rozdělena na dvě věkové kategorie ZŠ I.A (6. – 7.třída) a ZŠ I.B (8. – 9.třída). Žáci byli zkoušeni celkem ze tří disciplín, které zahrnovaly mluvený projev, poslech a v neposlední řadě i gramatický test.

Všem žákům moc děkujeme za účast ve školním kole. Výherkyním blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.  

 Za tým angličtinářů Alžběta Urbanová