Plavání 2.tříd

Letošní školní rok začali druháci plaveckým výcvikem. Každý týden docházeli do
bazénu, kde se zdokonalovali v plavání, vylepšovali plavecké styly a zkoušeli další
aktivity ve vodním prostředí. Co říkají děti o plavání? „Těšíme se na skákání. Líbí se
mi potápění. Máme rádi hry s pomůckami. Líbí se mi hry na velkých plaveckých
deskách. Máme rádi plavání.“ Po absolvování základního plaveckého výcviku děti
obdržely Mokré vysvědčení. Ve třetí třídě budou pokračovat ve zdokonalovacím
plaveckém výcviku.

Autor textu a fotografií: vyučující 2.tříd