Chemické bádání (8ABC)

Tento týden si žáci osmého ročníku v rámci chemie vyzkoušeli, jaké je to bádat. Jejich úkolem bylo získat z “Fankensteinova koktejlu” všechny čtyři složky, které obsahoval. Nejprve si stanovovali hypotézy, které následně ověřovali v praxi. 

Všichni pracovali velmi aktivně a jejich snaha je dovedla k cíli, i když někdy byla cesta plná strastí. 

Mgr. Zuzana Bartošová