Exkurze ve výrobním závodu Magna Exteriors s.r.o.

V deváté třídě je nutné řešit kroky k našemu budoucímu povolání. Proto jsme se zašli podívat do jedné z největší společnosti v Nymburce – Magny Exteriors, abychom se seznámili s různými profesemi, které tato společnost nabízí a možná se inspirovali při rozhodování. Dostalo se nám vřelého přijetí od paní Jany Hercokové, která nám představila a vysvětlila postup výroby plastových dílů od lisování, přes nástřik až po expedici a přitom vyjmenovala jednotlivé profese a jejich pracovní náplň. Velmi věcně odpovídala i na naše zvídavé otázky – kolik stojí obědy, jaký je průměrný plat seřizovačů, jaká je pracovní doba a jak se u jednotlivých pozic liší apod. 

Nakonec jsme obdrželi jako prezenty vaky na záda s různými reklamními předměty.

9. B