Informace k začátku školního roku

Pondělí 2. 9. 2019 – konec v 8.40 hod.
Úterý 3. 9. 2019 – konec 1. stupeň v 11.40 hod., 2. stupeň ve 12.35 hod.
Středa 4. 9. 2019 – vyučování dle rozvrhu