Laboratorní metody – chemie v 8. A a 8. B

5. 10. 2018 měli žáci 8. ročníku možnost vyzkoušet si chemii v praxi. V rámci hodiny si vyzkoušeli čtyři metody sloužící k oddělování složek směsí – separaci (třídění), usazování, odpařování a filtraci. Žáci se rozdělili do skupin, dostali návod s postupem práce a měli správně určit, o jakou metodu se jedná. Vyplnili protokol a svým spolužákům následně odprezentovali danou metodu, na které pracovali. Žáci se úkolu nezalekli, výborně spolupracovali a všechny metody určili správně.