Podzimní projektový den na prvním stupni

I letošní podzimní dny žáci prvního stupně využili k práci v projektu. Zaměření jednotlivých tříd bylo různorodé. Paní učitelky připravily program pro žáky a ti si vyzkoušeli různé činnosti spojené s podzimem. V rámci tříd vznikly různé výstavky, nástěnky, plakáty a výrobky. Pestré podzimní barvy rozzářily třídy.