Do you speak English? My ano! (22.11.2019)

Žáci všech tříd naší školy mají od října možnost konverzovat v hodinách anglického jazyka se sdílenou rodilou mluvčí Teresou, která pochází z kanadského Toronta.

Celá akce se odehrává v rámci projektu MAP (místní akční plán) vzdělávání na Nymbursku s cílem rozvíjet nejen komunikační kompetence u žáků. Po prvních „testovacích“ hodinách, které provázelo oboustranné nadšení, se škola rozhodla ve spolupráci pokračovat dlouhodobě.

Děti jsou z nové možnosti komunikace pouze v angličtině nadšené. Teresa je postupně seznamuje s Kanadou, jejími zvyky a zajímavostmi. Žáci si navíc sami vyžádali téma Halloween a již se nemohou dočkat hodin s vánoční tematikou.

Jednou týdně věnuje Teresa svůj čas i učitelům, kteří mohou každou středu navštěvovat English Teacher´s Club – odpolední konverzační klub pro učitele. Neváhejte se k nám připojit!

Bc. Anna Rosůlková