Základní informace

Přihlášky ke studiu - čtyřleté a osmileté obory

Přihlášky na SŠ – čtyřleté studium a osmiletá gymnázia si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout každý všední
den od 7.30 – 9.30 hod. v kanceláři zástupce ředitele u paní učitelky Mgr. Gabriely Vejvodové.

Pokyny k přihlášce níže: