Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

– dětí v mateřské škole

– žáků 1. a 2. ročníků základní školy

– ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

Pověřenou mateřskou školou je MŠ Adélka při ZŠ Letců R.A.F., pověřenou základní školou zůstává ZŠ Komenského.

Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.

Po dobu uzavření školy z důvodu nařízení vlády bude kancelář školy otevřena

pondělí, středa, čtvrtek od 8:00-12:00 hod

 

Vedení školy