Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni, mají žáci, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky na střední školy, doložit podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Pokud se jím žák neprokáže nebo nesplňuje některou z výjimek, nebude mu konání zkoušek umožněno.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny testování na ZŠ RAF:

  •  9. ročníky Út – 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) v 9.00 hod.
  •  5. B, 5. D Čt – 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) v 7.30 hod.
  •  5. A, 5. C Čt – 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) v 8.00 hod.

 Žáci budou testováni v prostorách tělocvičen a do těchto prostor budou vstupovat vedlejším vchodem do školy ze hřiště.