Základní informace

Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení

  • Žáci, kteří byli přijati ke studiu, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na internetu poslat nebo doručit osobně na střední školu „Zápisový lístek“
  • Nepřijatí žáci mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí
  • Pro 2. kolo přijímacího řízení si mohou žáci podat více přihlášek, o jejich vytištění se dohodnou prostřednictvím mailové adresy blechova.romana@zs-raf.cz. Nejprve je nutné se na zvolené střední škole informovat, zda mají volná místa a budou druhé kolo vypisovat.