Letošního zahájení školního roku se zúčastnili i zástupci firmy MAGNA, která škole poskytla sponzorský dar na vybavení čtyř tříd dataprojektory. Jedná se o 2. B, 2. C, 1. A a 6. B.