Mimořádné opatření

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 se bude konat ve středu 6. 4. 2022.

V současné chvíli však není kvůli epidemickým opatřením jasné, zda se bude moci konat prezenční formou.

Pokud bude vyhlášen nouzový stav nebo jiné protiepidemické nařízení, zápis proběhne distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. 

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci i s dětmi, u nichž bude žádáno o odklad povinné školní docházky, a přinesou s sebou doporučení školského poradenského zařízení. V případě cizinců je nutné přinést potvrzení o povolení k pobytu.

Další aktuální informace, především o formě zápisu, budou včas zveřejněny na webových stránkách školy. Rovněž budou přiloženy všechny potřebné formuláře.