Informace z jídelny

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci,

od 1. 8. 2023 dochází ke změně placení stravného. K Vašim přiděleným variabilním symbolům, uvádějte ještě nově symbol specifický „1111“, který je platný pouze při platbě stravného.

Přeplatky za letošní školní rok budou žákům ZŠ a zaměstnancům vráceny v měsíci červenci.
U dětí z MŠ probíhá vyúčtování stravy až po ukončení školkové docházky v měsíci září.
Zálohové platby na září zasílejte nejpozději do 20. srpna 2023 již včetně symbolu specifického.

Děkuji a za kolektiv jídelny ZŠ RAF přeji všem krásné léto.