Pozor! Porušování autorského práva vyučujících je v rozporu se zákonem!

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení a vezměte na vědomí následující informace:

  • Online výuka, stejně jako všechny ostatní typy vzdělávacích aktivit, podléhá zákonu na ochranu duševního vlastnictví či právu na ochranu osobnosti.
  • Pořizovat a dále distribuovat nahrávky hodin bez vědomí vyučujícího či vedení školy je nelegální a v přímém rozporu s autorským právem, právem na ochranu osobních údajů i školním řádem.
  • V případě nedodržení výše uvedeného, bude celá věc předána Policii ČR k šetření o porušení zákona.