Mimořádné opatření

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,

uplynul již měsíc, kdy jsme museli zásadním způsobem změnit systém výuky vašich dětí a přejít k distanční formě vzdělávání, která je dle platné legislativy povinná. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za pochopení a vstřícnost, s jakou k dané situaci přistupujete. 

Poslední rok před nás postavil zkoušky, o jejichž existenci jsme neměli tušení. Řada z Vás se denně podílí na vzdělávacím procesu svých dětí a přistupuje k tomu příkladně. Pokud potřebujete pomoci s výukou, obraťte se na třídní učitele svých dětí, jednotlivé vyučující, popř. vedení školy. Uděláme maximum, abychom Vám i dětem pomohli. Věřte, že i my se moc těšíme, až se situace vrátí k normálu a výuka bude probíhat běžným způsobem.

Spousta práce nás čeká i po návratu dětí do školy. Prvňáčkové se opět budou ve škole rozkoukávat, deváťákům se krátí čas na přípravu k přijímačkám. Věřím, že i poté budeme fungovat společně v zájmu kvalitního vzdělání Vašich dětí, našich žáků. Za členy pedagogického sboru mohu říci, že se i potom budeme snažit být žákům nápomocni, aby návrat do školy zvládli co nejlépe.

Závěrem bych Vám všem chtěl ještě jednou poděkovat a přidat víru a naději, že bude líp a brzy se setkáme v naší škole.

Mgr. Jiří Cabrnoch