Mimořádné opatření

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za podporu Vašich dětí, našich žáků, za pomoc, kterou jim poskytujete, za čas, který jim věnujete. Věřte, že bychom s nimi trávili čas raději ve škole. Přesto situaci musíme společně zvládnout. Dohlédněte na to, aby děti skutečně úkoly plnily. Určitě není Vaší povinností jim látku vysvětlovat. V případě nejasností se nebojte kontaktovat učitele, ti jim s vypracováním určitě pomohou.

Přejeme Vám, abyste nastalou situaci zvládli a abychom se společně všichni po skončení nedobrovolného přerušení klasické výuky sešli ve škole. 

Jménem všech učitelů

ředitelství školy