Výběr povinně volitelného předmětu na školní rok 2020-2021

  • Vyplněný formulář odešlete na e-mail: vejvodova.gabriela@zs-raf.cz nebo vložte do poštovní schránky školy do 29. května 2020.
  • Počet míst ve skupinách je omezen. Vedení školy žáky rozdělí podle preferenčních čísel.
budoucí 7. ročník budoucí 8. ročník budoucí 9. ročník
formulář ke stažení zde.

Výběr předmětů:

• Mediální výchova
• Konverzace z anglického jazyka
• Tvořivá čeština
• Pohybová výchova

formulář ke stažení zde.

Výběr předmětů:

• Mediální výchova
• Konverzace z anglického jazyka
• Tvořivá čeština
• Pohybová výchova

formulář ke stažení zde.

Výběr předmětů:

• Mediální výchova
• Konverzace z anglického jazyka
• Základy francouzského jazyka
• Přírodovědný seminář