Předání vysvědčení proběhne dne 30. 6. v 8. 00 hod. v kmenových učebnách.

Třídní učitelé si vyzvednou žáky před školou.

Žáci, kteří dosud nepředložili čestné prohlášení, musí ho přinést s sebou.

Po rozdání vysvědčení žáci opustí školu. Dopolední ani odpolední výuka na 1. stupni nepokračuje.

Tento den se již nevydávají obědy ve školní jídelně.