Základní informace k zahájení školního roku a testování žáků II. stupně

 

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

Žáci 6. – 9. ročníků budou vstupovat do školy vedlejších vchodem od tělocvičen v čase                      7.35 – 7.50 hod., kde bude probíhat testování žáků. První den žáci nevyužívají šatny a jdou rovnou do svých kmenových tříd. Ve středu 1. září končí vyučování v 8.40 hod.

Ve čtvrtek 2. září proběhnou třídnické hodiny v kmenových učebnách a výuka bude ukončena ve 12.35 hod. Od pátku 3. září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

 

Základní hygienická opatření

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Pohyb ve společných vnitřních prostorách se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor. Žáci starší 15 let musí používat respirátor FFP2.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob (rodiče, doprovod …) do budovy školy je zakázán. Pouze ve výjimečných případech si mohou tyto osoby sjednat schůzku s vyučujícími, kteří si je osobně vyzvednou v recepci školy. Po celou dobu návštěvy školy pak musí mít nasazený respirátor FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

 

Povinné testování žáků 2. stupně antigenními testy proběhne v tělocvičnách základní školy pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 1., 6. a 9. září. Typ testu je obdobný, jako uplynulý školní rok. Žáci budou v tyto dny vstupovat do školy vedlejším vchodem do tělocvičen v čase           7.35 – 7. 50 hod.

Testovat se nemusí žáci, kteří v tištěné formě kopií dokumentu, který si ponechá škola, prokáží ukončené očkování proti COVID-19 (14 dní po ukončení očkování), negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu).

Další informace či případné změny oznámí vedení školy či třídní učitelka.