Den energie Země 2012

V pondělí 23. 4. proběhl na škole projektový den nazvaný Den energie Země. Třídy 1. i 2. stupně i kroužky školní družiny si připravily pestrý program. Jednotlivá vystoupení byla zaměřena hlavně na energii, její zdroje, obnovu, druhy. Na scéně se střídaly odborné prezentace, scénky, tance, básničky (dokonce z vlastní tvorby žáků), písničky, akrobatická vystoupení a nechyběly ani mažoretky.

V rámci tohoto projektu byly vyhlášeny výsledky sběru papíru, pomerančové kůry a víček od pet lahví. Vzhledem k stísněným prostorám vestibulu školy muselo proběhnout vystoupení třikrát, jednou pro 1. stupeň, pak pro druhý a odpoledne pro rodiče. Škoda že naše škola nemá důstojné místo pro uskutečňování podobných akcí. Druhý den jsme se o sobě dočetli v regionálních novinách.