Environmentální kurz 6. A

Od 14. 5. do 18. 5. 2012 se zúčastnili žáci 6. A s paní uč. Milenou Zahrádkovou a paní uč. Zdenou Léblovou environmentálního kurzu. Za cíl si vybrali stejně jako v září Český ráj a ubytovali se v osvědčeném penzionu U Koubusů v Pelešanech u Turnova, stejně jako v září. Tentokrát odjelo 26 žáků. Cesta do Turnova nebyla náročná, nikdo se ve vlaku nezranil ani neztratil.

Po dojezdu jsme naložili zavazadla do aut a vyrazili pěšky do našeho penzionu. Pro některé z nás byla cesta vyčerpávající, protože nejsme z naší Polabské nížiny zvyklí na kopečky, ale všichni jsme se těšili, až se rozdělíme do pokojů a půjdeme se najíst. Po obědě jsme se vypravili do kempu Sedmihorky, kde jsme měli domluvené programy spojené s poznáváním a ochranou přírody. Ten první se jmenoval Výprava na do moře.

Naše první zastávka byla u velkého pískovce – tedy u velryby. Tam jsme se rozdělili do rodin, v kterých jsme spolu museli pracovat. Nejprve jsme si vymysleli jména, jako například Papa, Dřevo, Pizizubka, Vyviklanej zub a další podobná jména. Po cestě jsme se zastavili např. u pramínku, kde jsme se dozvěděli něco o tom, jak prameny v této oblasti vznikají. Zajímavá zastávka byla u velké skály, kde jsme si zahráli na pravěké lovce. Nejprve jsme museli nalézt části oštěpu, pak ho sestrojit a nakonec jím ulovit zvěř (vlastně nafukovací balonek), ale i to nám dalo dost práce, přestože byl přivázaný a nikam nám neutekl, jako by to udělalo jakékoli zvíře v pravěku. Zajímavý byl i otisk čertovy ruky ve skále. Pěšky jsme se vrátili do penzionu.

Druhý den ráno jsme se nasnídali a měli dopolední práci v našich rodinách. Po obědě jsme šli znovu do Sedmihorek. Tentokrát nás čekal program Po naučné stezce Hruboskalskem. Na trase dlouhé 5 km jsme se zastavovali na zajímavých místech věnovaných vzniku pískovcových skalních měst a jejich obyvatelům z řad živočišné i rostlinné říše.

Tento den nás čekal ještě noční program. Než se setmělo, vyprávěla nám paní průvodkyně o sovách a učili jsme se napodobovat jejich zvuky. Potmě jsme se vydali do lesa a zkoušeli přilákat sýčka, puštíka a výra. Ozval se nám z nich jen ten poslední, ale zato dokonce tři. Ani se nám nechtělo opustit to tajemné místo, kde jsme všechny výry krásně slyšeli. Ale měli jsme před sebou dlouhou cestu do penzionu. Na jejím konci nám paní učitelka Zahrádková vyprávěla horor Zlaté nohy.

Třetí den jsme se věnovali polodrahokamům v programu Kameny a kamínky. Seznámili jsme se s různými kameny a dozvěděli se spoustu věcí o jejich dřívějším i současném využití. Na závěr nám každému vyleštil pan průvodce malý achát na památku.

Čtvrtý den jsme se vydali na Dětskou lesní naučnou stezku, kde jsme plnili různé aktivity zaměřené na poznávání přírodnin. Ten den jsme také k večeři opékali buřty a fandili našim hokejistům. Pátý den jsme se sbalili, ráno ještě vypracovali prezentaci, naobědvali se a udělali penzionu pápá. Během výletu nebyla žádná vážná zranění kromě zlomeného prvního článku na prstu a velkého puchýře na noze. Michaela Brdíčková, Šárka Lochmanová, 6. A