Environmentální výchova ve škole

Již od listopadu se celý pedagogický sbor naší školy těšil na 9. ledna, kdy nás autobusem dovezli do Ekogymnázia v Poděbradech. Zde jsme se zúčastnili 1. části školení věnovanému tematice Environmentální výchova, vzdělání a osvěta.

Po teoretické části, ve které jsme se seznámili s řadou materiálů využitelných při práci s dětmi, jsme si vyzkoušeli některé metody a úkoly environmentální výchovy na vlastní kůži.

Ocenili jsme i příjemné občerstvení!