Environnmentální výchova v terénu

23. ledna následovala druhá část školení pro pedagogy nazvaná Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v terénu. Začali jsme „poznávačkou“ přírodnin, při které jsme „lovili“ hluboko v paměti znalosti ze základní školy.

Vžívali jsme se do role žáků a vyplňovali jsme různé pracovní listy. V další části jsme se seznámili s náměty, jak naplánovat environmentální kurz. V rámci praktických ukázek jsme si zahráli různé hry, například kufr.