Exkurze do SOŠ a SOU Nymburk – 2014 – listopad

Na začátku listopadu se uskutečnily exkurze v rámci podpory technických oborů do SOŠ a SOU Nymburk v rámci projektu „Život s PC“ (4. 11. – 8. B, 5. 11. – 8. A, 6. 11. – 9. A). Třídy uvítala vedoucí učitelka odborného výcviku Gabriela Kuchařová. Vysvětlila žákům systém studia na této škole, který spočívá buď ve vyučení se ve tříletých učebních oborech, nebo v možnosti studia ve čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Získali nejen spoustu informací o škole, předmětech, požadavcích k přijetí ke studiu, ale i o předmětech, které se ve škole vyučují.

Třídy byly rozděleny do skupin. Každá si prošla několika pracovišti. Na každém jim poskytli krátký výklad a potom si pod dohledem zdejších mistrů a za pomoci učňů mohli vyzkoušet spoustu odborných činností. Například v zámečnické dílně pilovali, brousili a výsledkem byla pro každého vlastnoručně vyrobená matička. U elektrikářů vyráběli jednoduchou zkoušečku. Jedno ze stanovišť bylo zaměřeno ekologicky na úsporu elektrické energie, a tak si mohli žáci vytvořit konkrétní představu o propojení teorie a praxe. Setkali se zde také s bývalými žáky naší školy, kteří jim poskytli potřebné informace o učebních oborech z pohledu studenta. Určitě některým tato akce pomůže při rozhodování o budoucím povolání. Z exkurze odcházeli plni nových dojmů a s pocitem, že zde strávili velmi zajímavé dopoledne.