Informační centrum pro volbu povolání

Jedním z cílů projektu Život s počítačem bylo zřízení osvětového centra zaměřeného na seznamování žáků s technickými obory. Toto informační centrum bylo zřízeno částečně ve vestibulu školy a částečně v místnosti nazvané Centrum RVP, kde má sídlo výchovný poradce se zaměřením na volbu povolání.
Do vestibulu školy byly zakoupeny tři informační panely, na kterých byly postupně prezentovány jednotlivé vytvořené materiály, které měly za úkol seznámit žáky s technicky zaměřenými obory.

Byly zde prezentovány obory všeobecně známé – např. soustružník, kovář, instalatér, automechanik, apod. Dále byly představeny obory, které se uplatní v našem regionu – např. vozmistr, mechanik motorových lokomotiv, provozní dispečer v železniční dopravě, balneotechnik, brusič skla, aj. A v neposlední řadě i obory neobvyklé – např. kryptograf, pyrotechnik, aj.

Pokud měli žáci o zvolený obor zájem, nebo je nějak jinak zaujal, měli možnost si o něm najít informace prostřednictvím internetu a v publikacích zaměřených na volbu povolání v Centru RVP a celou problematiku prodiskutovat s výchovným poradcem.