Platforma s aktéry na trhu práce – listopad 2012

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 se uskutečnila platforma s aktéry na trhu práce, které se zúčastnili zástupci naší školy, Informačního a poradenského střediska ÚP Nymburk, Kenastu Pečky a středních škol zaměřených na technická povolání – Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně, Střední průmyslové školy strojírenské v Kolíně, VOŠ, Střední průmyslové školy elektrotechnické a Jazykové školy v Kutné Hoře a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště informatiky a spojů v Kolíně.

Účastníci setkání pohovořili o současné situaci na trhu práce a na středních školách, zvláště o problému jejich naplňování kvalitními studenty. Dále se seznámili se způsoby, jakými se základní školy snaží seznámit své žáky s technickými obory a nasměrovat je k jejich výběru.