Workshop č. 2

Vlastní sebeúcta

Lektorky: Mgr. Simona Krajíčková, Mgr. Tereza Berková

Na začátku bloku se žáci seznámili s tématem dnešního dopoledne a společně si stanovili pravidla, podle kterých budou pracovat. V průběhu bloku se žáci různými aktivitami dopracovali k pojmenování hlavního problému, že každý člověk je jedinečná, neopakovatelná bytost. Každý si má sám sebe vážit. Pracovali s termíny nízké, vysoké, zdravé a přehnané sebevědomí. Na konci bloku každý žák sám sebe za něco pochválil.