Workshop č. 3

Jak přijmout pochvaly

Lektorky: Mgr. Aneta Sirůčková, Mgr. Eva Kohoutková

Lektorky se na začátku bloku seznámily s žáky a společně stanovily pravidla komunikace. Pak pomocí různých aktivit dovedly žáky k pojmenování problémů týkajících se přijímání pochval a společně trénovaly způsoby, jak se může pochvala přijmout. Na konci celého bloku si žáci vytvořili záložku sebeúcty. Na závěr setkání lektorky shrnuly výsledky práce a kladně ji vyhodnotily.