Workshop č. 4

V rámci projektu Spokojená škola se v úterý 30. 9. 2014 konal workshop na téma Schopnost umět se prosadit.

Čtyřhodinový blok vedly odborné lektorky ze sdružení Semiramis, které již dlouhodobě s naší školou spolupracuje.

Vítanou aktivitou byly různé hry, kde děti zapojovaly své nápady, postřeh a vtip. V průběhu celého workshopu byli žáci vedeni k ohledu na potřeby a možnosti kamarádů, aby bylo každému umožněno prosadit se, v klidu promluvit a naslouchat.

Paní lektorky podpořily ty žáky, kteří potřebují více času a odvahy. Výhodou pro děti bylo i to, že část svých dojmů a sdělení mohly prezentovat výtvarně, někteří oceňovali práci ve skupinách.

Dnešního setkání se zúčastnilo dvacet žáků I. a II. stupně.  Paní lektorky vytvořily příjemnou přátelskou atmosféru.