Samostudium - přehled výuky

Bakaláři – výuka

Vyučující budou zapisovat hodiny do třídní knihy stejně, jako by probíhala prezenční výuka na škole. Žáci i rodiče tak mají přehled o tom, jaké učivo je právě probíráno. 

Úkoly a veškeré pokyny k samostudiu pak vyučující přidávají na nástěnku třídy v systému Bakaláři.

 

Multimediální soubory

Vyučující zde budou postupně publikovat multimediální soubory (obrázky, videa, pracovní listy apod.) potřebné k distanční výuce a řádnému plnění zadaných úkolů v systému Bakaláři.

Klasifikace a kontrola úkolů

Žáci budou hodnoceni jako obvykle a známky budou zapisovány do bakalářů. Hodnoceni budou prostřednictvím digitálních kanálů. Každý vyučující si rozhodne o způsobu klasifikace, možností je spoustu, např.:

  1. SKYPE – videohovory – ústní zkoušení, případně může výuka probíhat na hromadné videokonferenci
  2. MESSENGER nebo WHATSAPP – možnost posílat vyučujícímu fotografii vyplněného pracovního listu nebo hotového úkolu
  3. GOOGLE CLASSROOM – žáci budou pomocí gmail účtů pozváni do kurzů a hodnoceni pomocí Google formulářů. atd.
  4. DROPBOX – nahrávání splněných úkolů pomocí účtu Dropbox do sdílených složek