Školní družina

Den Země 2019

Týdenní projekt ŠD v termínu 23.4. až 26.4. Třídění odpadu, recyklace, čistota ovzduší, šetření elektřinou,...

Zahradní slavnost 2019

ŠD pořádala ve čtvrtek 6.6. zahradní slavnost příležitostně ke Dni dětí a zároveň jako rozlučku...

Čarodějnická cesta

Odpoledne plné her, soutěží a krásných masek. 30.4. zábavné odpoledne ŠD – den pálení čarodějnic,...

Velikonoční týden

Projekt v termínu 8.4. – 12.4. probíhal tradičně ve stylu Velikonoc. Velikonoční tradice a symboly...

Zahradník

Týdenní projekt ŠD od 1. 4. do 5. 4. Akce proběhla ve všech odděleních ŠD...
Oddělení

2. B, 2. C

Oddělení č. 1

Nováková Lenka

2. A, 2. C

Oddělení č. 2

Zichová Jana

3. A, 3. B

Oddělení č. 3

Martincová Jitka

Školní klub

Oddělení č. 4

Brynychová Dana

1. B, 1. C

Oddělení č. 5

Bartošová Lída

1. A, 3. C

Oddělení č. 6

Hradecká Marcela

Kroužky
Basketbal Pondělí, 13. 30 – 14. 30 hod. D. Brynychová
Keramika Pondělí, 15. 00 – 16. 15 hod. L. Bartošová
Šikulka Úterý, 15. 00 – 16. 15 hod M. Hradecká
Keramika Středa, 15. 00 – 16. 15 hod L. Nováková
Tanečky Čtvrtek, 15. 00 – 16. 30 hod. J. Zichová
Výtvarka Čtvrtek, 15. 00 – 16. 00 hod. J. Martincová
Kontakt

Vedoucí vychovatelka

Marcela Hradecká

hradecka.marcela@zs-raf.cz
Tel.: 603 914 358