Školní družina

Plán akcí školní družiny 1. pololetí

Plán akcí školní družiny 1. pololetí: 14. – 18. 9. Projektový týden školní družiny “DRÁČEK”...

Provozní doba školní družiny 2020/2021

Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021 Pondělí – pátek 6.00 hod. – 7. 30...

Nová pravidla vyzvedávání žáků ze školní družiny

Vážení rodiče, začínám s přáním, pevného zdraví do nového školního roku.   Čekají nás změny...

Zápisní lístek pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, Pokud budete mít zájem v příštím roce, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme...

Drakiáda 17. 9. 20

Ve čtvrtek vyletěli k nebi draci z oddělení paní Bartošové a Zichové.

Drakiáda 16. 9. 20

Ve středu se proletěli draci z oddělení paní Brynychové a Martincové.

Drakiáda 15. 9. 2020

Dnes jsme měli objednaný vítr 🙂 První drakiáda prvňáčků. Moc jsme si to užili 🙂

Zápisní lístek pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, Pokud budete mít zájem v příštím roce, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme...
Oddělení

1A, 1C

Oddělení č. 1

Nováková Lenka

2A, 3A

Oddělení č. 2

Zichová Jana

3B, 3C, 4A

Oddělení č. 3

Martincová Jitka

4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D

Oddělení č. 4

Brynychová Dana

2B, 2C

Oddělení č. 5

Bartošová Lída

1B, 1C

Oddělení č. 6

Hradecká Marcela

Kontakt

Vedoucí vychovatelka

Marcela Hradecká

hradecka.marcela@zs-raf.cz
Tel.: 603 914 358