Čarodějnická cesta

Odpoledne plné her, soutěží a krásných masek. 30. 4. zábavné odpoledne ŠD – den pálení čarodějnic, Filipojakubské noci. Kouzelná slůvka a zaklínadla, čarodějnické lektvary, létání na koštěti, hod na cíl, pinkání s okem čarodějnice, legostavby a další chýše, hledání kouzelných předmětů pomocí smyslů, ohmatání a určení čarodějnického pokladu a mnoho dalších překvapení čekalo děti při odpoledni plném zábavy. S průkazkou malé čarodějnice či čaroděje procházely všemi stanovišti. Po získání všech certifikátů o absolvování čarodějnické cesty spolu se splněnými úkoly obdržely odměnu od Bludimíry, Hermíny, Létavice, Legáty, Pingvíny a Cilíny.