Cesta za pokladem 2018

V úterý 6. 11. se vydaly děti ze ŠD po jednotlivých odděleních na podzimní vycházku. Cestou plnily různé úkoly z oblasti dopravy, poznávání podzimní přírody, důležitých budov v okolí školy. Stranou nezůstala ani ekologie a sport. Každé oddělení šlo se svoji vychovatelkou po vlastní trase např. do Drahelic ke sběrnému dvoru, okolo Lidušky a další v okolí školy. Všichni jsme se sešli na družinovém hřišti. Děti zde obdržely informace k hledání pokladu. Na základě devíti indicií měly získat návod, kde se poklad nachází. Nejprve našly indicie a z nich vyluštily, v čem ten poklad je. Košík plný sladkostí jim byl odměnou.