Cesta za pokladem

Dne 15. 10. 2019 od 13.30 hod. do 15.00 hod. proběhla společná akce školní družiny „Cesta za pokladem“. Paní vychovatelky vedly svoje oddělení podle orientačního plánku a během cesty děti plnily různé úkoly (poznávání okolí školy, orientace v plánku, dopravní značky a přechod pro chodce, sbírání přírodnin, zpívání písní s podzimní tematikou, pohybové aktivity apod.). Cesta byla rozdělena do dvou tras. Prvňáčci měli cíl na družinové zahradě, druháci a třeťáci na hřišti školy. Po splnění všech úkolů mohli začít hledat poklad. Nakonec se povedlo dobře ukryté poklady najít a děti si rozdělily sladkou odměnu. Počasí vyšlo na jedničku a již se těšíme na příští ročník.