Nová pravidla vyzvedávání žáků ze školní družiny

Vážení rodiče,

začínám s přáním, pevného zdraví do nového školního roku.

 

Čekají nás změny ve vyzvedávání žáků ze školní družiny od 1. 9. 2020

Hygienická opatření vzhledem ke COVID 19 – Školní družina

  • Doprovod žáků nevstupuje do budovy školy (jen do mezidveří ke zvonkům u nástěnek ŠD).
  • Žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy školy.
  • Žáci vstupují do prostoru šaten sami, bez doprovodu.
  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce a provede jejich dezinfekci.
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID 19 postupuje škola podle pokynů KHS.

 

 

Nová pravidla vyzvedávání žáků ze školní družiny

Ranní družina od 6.00 hod. do 7.30 hod.   – zvonit na zvonek č. 2

Žák vstupuje do prostor šaten bez doprovodu !!!!!!!

Odchod z ranní družiny do kmenových tříd zajišťuje vychovatelka.

Konec vyučování – vychovatelka vyzvedává žáky v kmenových třídách, následuje osobní hygiena a přesun do školní jídelny.

 

Odchody ze školní družiny:

Vyzvednutí bude možné   – po obědě  a v cca 15.00 hod.   – vychovatelka přivede žáky ke zvonkům ŠD

 

Odchod v jiný čas (po odchodu z oddělení ŠD přebírá odpovědnost zákonný zástupce)

– udaný čas odchodu v zápisním lístku

– na lísteček (datum, čas odchodu, jméno žáka a podpis zákonného zástupce)

NA TELEFONNÍ VÝZVU NEBO SMS – NELZE PUSTIT ŽÁKA

 

Případné dotazy ráda zodpovím na hradecka.marcela@zs-raf.cz

 

Společně to zvládneme:)

Marcela Hradecká

vedoucí vychovatelka