Provozní doba školní družiny 2020/2021

Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021

Pondělí – pátek

6.00 hod. – 7. 30 hod. – po té odvádí vychovatelka žáky do kmenových tříd.

po vyučování do 17. 00 hod.

Rodiče mají povolený vstup jen do mezidveří školy – ke zvonkům ŠD.

Vyzvednutí žáků ve vestibulu školy, je možné po vyučování, po obědě a v 15. 00 hod.

V jiný čas odchází žák ze školní družiny pouze na zápisní lístek nebo na lístek (datum, jméno dítěte, čas odchodu, podpis zákonného zástupce – zákonný zástupce přebírá zodpovědnost po odchodu z oddělení ŠD, možnost zazvonění na oddělení – rodič čeká dole u zvonků ŠD).

Na telefonní výzvu nebude brán zřetel.