Školní zahrada ve školní družině v ZŠ Letců R.A.F.

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Základní škola Letců R.A.F. má nové venkovní učebny v zahradě
Příroda je lék, platí odnepaměti. Touto cestou se vydali i v Základní škole Letců R.A.F.
v Nymburce, kde mají od konce roku k dispozici nově upravenou zahradu v přírodním
stylu. Tady si mohou děti hrát i vzdělávat se ve venkovních učebnách. Projekt „Školní
zahrada ve školní družině v ZŠ Letců R.A.F.“ je spolufinancován Evropskou unií.
Jedná se o revitalizaci zahrady využívané školní družinou pro zájmové a neformální
vzdělávaní. Dílo spočívá v zařízení zahrady řadou dřevěných prvků, včetně zastřešených
sezení, dále ve vybavení vodními prvky, úpravě zeleně, zpevnění ploch a souvisejících
stavebních pracích.
V květnu roku 2019 došlo k podpisu smlouvy na vypracování projektové dokumentace,
ta byla městu řádně předána a v prosinci téhož roku podalo město žádost o dotaci z výzvy
MAS Podlipansko. V březnu loňského roku proběhlo první výběrové řízení na zhotovitele,
které nepřineslo vítěze. Následovalo druhé výběrové řízení, v němž zakázku získala firma
Yggdrasilmont, s.r.o. Praha s cenou 1,7 milionu včetně DPH. Jde o tutéž firmu, která stojí za
úspěšnou realizací druhé etapy rekonstrukce zahrady u MŠ Větrník. V létě roku 2020 byla
přislíbena dotace ve výši 95 procent nákladů a vzápětí došlo k podpisu smlouvy se
zhotovitelem. V říjnu převzala zhotovitelská firma staveniště a v prosinci předala hotovou
stavbu městu a škole.
„Zahrada je nyní příjemným místem pro děti i učitele,“ popisuje místostarostka Stanislava
Tichá. „Netýká se to jen zábavy a her, ale i vyučování na čerstvém vzduchu. K dispozici jsou
dvě zastřešené pergoly a jedna otevřená, kde mohou děti pohodlně sedět u stolů. Dále tu
najdete mlhovadlo, pítko nebo dřevěnou podlážku přímo pod stromem pro pobyt ve stínu.
Nechybí hrací prvky, výukové tabule, dendrofon, budky pro ptáky, broukoviště a hmyzí
domek. Děti určitě zaujme hmatový chodníček. Jde o pás určený k chůzi, jehož jednotlivé
navazující části tvoří přírodní materiály, třeba šišky, písek apod. Děti zde mohou chodit bosé
a vnímat naplno, co mají pod nohama. Myslím, že u toho zažijí spoustu legrace.“
Jako na každé správné zahradě tu najdeme také ohniště s posezením, záhony a pěstitelský
stůl. Okolí vyvýšených záhonů kryje dřevěná štěpka, která brání rozbahnění terénu.
K dispozici je zde přirozené pískoviště a mají tu i sluneční hodiny. Vysázeny jsou keře pro
motýly (komule Davidova). Celá zahrada tvoří ucelený prostor přírodního typu, kde bude
radost hrát si i vzdělávat se. Rovněž ředitel školy Jiří Cabrnoch zahradu chválí:
„Zrekonstruovaný areál zahrady poslouží hlavně odpoledním aktivitám školní družiny. Bude
ale také využíván třídami základní školy. Jde zejména o aktivity, které mají charakter
environmentálního vzdělávání. Velmi užitečné je propojení areálu hřiště a školní zahrady.
Možnosti využití ke svým aktivitám zde najde i mateřská škola, která sídlí v jednom ze
školních pavilonů.“