Velikonoční týden

Projekt v termínu 8. 4. – 12. 4. probíhal tradičně ve stylu Velikonoc. Velikonoční tradice a symboly byly tematikou celého týdne a ve všech odděleních ŠD. Děti vyráběly, kreslily a tvořily různé velikonoční náměty, malovaly kraslice. Svými výrobky vyzdobily třídy a chodby ŠD. Z vypěstovaných rostlin z předchozího projektu vyráběly velikonoční dekorace. Všem se týden s příchodem velikonoční pomlázky a tradičního vyšupání zalíbil. Hody, hody, doprovody.