Zahradník

Týdenní projekt ŠD od 1. 4. do 5. 4. Akce proběhla ve všech odděleních ŠD v různých pojetích. Děti se seznámily se základy pěstování rostlin, se zahradními pomůckami a nářadím. V tomto týdnu vysévaly semínka, o která se budou starat a sledovat jejich růst. Akci doprovázela výtvarná a rukodělná činnost. Poznáváme přírodu kolem nás, učíme se o ni pečovat. Chováme se k přírodě ekologicky.