Zápisní lístek pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Pokud budete mít zájem v příštím roce, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme o vyplnění závazné přihlášky.  Kritéria přijetí: 1. – 4. třída. Pokud bude naplněna kapacita školní družiny, budou mít přednost ve 4. třídách dojíždějící.  Informace o otevření školního klubu zatím nemáme.

Provoz ŠD od září 2020: PO – PÁ 6.00  – 7.40 hod. a následně po vyučování od 11.40 – 17.00 hod.

Přihlášku najdete: na webových stránkách školy (Družina – dokumenty) nebo vytištěnou v mezidveří školy v krabici označenou – ZÁPISNÍ LÍSTKY ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Odevzdat ji můžete elektronicky na e-mail hradecka.marcela@zs-raf.cz nebo vložit do poštovní schránky školy. (Nerezová poštovní schránka je umístěna na budově školy vpravo od vchodu).

Závazné přihlášky odevzdávejte nejpozději do pátku 12. 6. 2020.