Zvyšování environmentálního vzdělávání

Tag

22
Říj

Nové koše na třídění odpadu

Projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R. A. F. Nymburk“ vrcholí. Byl zahájen 1. 11. 2011 a příští týden 31. 10. 2012 končí. Žáci jeho prostřednictvím navštívili ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích, byla vybudována environmentální učebna s novým nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektorem, televizí, počítačem, knihami atd. Učitelé vytvořili spoustu výukových materiálů na oživení hodin....
04
Čvn

Environmentální kurz 6. A

Od 14. 5. do 18. 5. 2012 se zúčastnili žáci 6. A s paní uč. Milenou Zahrádkovou a paní uč. Zdenou Léblovou environmentálního kurzu. Za cíl si vybrali stejně jako v září Český ráj a ubytovali se v osvědčeném penzionu U Koubusů v Pelešanech u Turnova, stejně jako v září. Tentokrát odjelo 26 žáků. Cesta...
10
Kvě

Den energie Země 2012

V pondělí 23. 4. proběhl na škole projektový den nazvaný Den energie Země. Třídy 1. i 2. stupně i kroužky školní družiny si připravily pestrý program. Jednotlivá vystoupení byla zaměřena hlavně na energii, její zdroje, obnovu, druhy. Na scéně se střídaly odborné prezentace, scénky, tance, básničky (dokonce z vlastní tvorby žáků), písničky, akrobatická vystoupení a...
19
Bře

Ekocentrum Střevlík

Ve dvou březnových dnech navštívilo 113 žáků naší školy Ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích. Toto malebné středisko nabízí mnoho ekologicko-výchovných programů. V centru jsou ve Slunečním domě a v roubené budově  připraveny expozice a materiály pro výuku. Z velké nabídky programů jsme vybrali pro naše žáky potravní řetězce, les a ptačí svět. Nejvíce odpovídaly...
24
Led

Environnmentální výchova v terénu

23. ledna následovala druhá část školení pro pedagogy nazvaná Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v terénu. Začali jsme „poznávačkou“ přírodnin, při které jsme „lovili“ hluboko v paměti znalosti ze základní školy. Vžívali jsme se do role žáků a vyplňovali jsme různé pracovní listy. V další části jsme se seznámili s náměty, jak naplánovat environmentální kurz....
24
Led

Environmentální výchova ve škole

Již od listopadu se celý pedagogický sbor naší školy těšil na 9. ledna, kdy nás autobusem dovezli do Ekogymnázia v Poděbradech. Zde jsme se zúčastnili 1. části školení věnovanému tematice Environmentální výchova, vzdělání a osvěta. Po teoretické části, ve které jsme se seznámili s řadou materiálů využitelných při práci s dětmi, jsme si vyzkoušeli některé...
01
Led

Úvodní slovo

Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989, od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 realizujeme projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R.A.F. Nymburk“. Projekt si klade za cíl zkvalitnit znalost studentů I. a II. stupně naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání propojením environmentální výchovy do modulové výuky s využitím...