Třídy a třídní učitelé

1. A

Třídní učitel
Mgr. Hana Zubíková

Zástupce
Mgr. Hana Nedbalová

1. B

Třídní učitel
Mgr. Zdenka Červová

Zástupce
Mgr. Lenka Koucká

1. C

Třídní učitel
Mgr. Hana Nedbalová

Zástupce
Mgr. Branislava Batalová

2. A

Třídní učitel
Mgr. Tereza Podnecká

Zástupce
Mgr. Jaroslava Nováková

2. B

Třídní učitel
Mgr. Eva Brázdová

Zástupce
Jaroslava Adamcová, DiS

2. C

Třídní učitel
Mgr. Pavlína Peřinová

Zástupce
Mgr. Tereza Podnecká

3. A

Třídní učitel
Mgr. Branislava Batalová

Zástupce
Mgr. Hana Zubíková

3. B

Třídní učitel
PaedDr. Eva Říhová

Zástupce
Mgr. Lenka Koucká

3. C

Třídní učitel
Mgr. Pavlína Hříbková

Zástupce
Mgr. Jitka Mazurová

4. A

Třídní učitel
Helena Ševcechová

Zástupce
Mgr. Jiřina Koláčná

4. B

Třídní učitel
Mgr. Jitka Mazurová

Zástupce
Mgr. Věra Havelková

4. C

Třídní učitel
Mgr. Lenka Koucká

Zástupce
PaedDr. Eva Říhová

4. D

Třídní učitel
Jaroslava Adamcová, DiS

Zástupce
Mgr. Eva Brázdová

5. A

Třídní učitel
Mgr. Jiřina Koláčná

Zástupce
Helena Ševcechová

5. B

Třídní učitel
Mgr. Věra Havelková

Zástupce
Mgr. Pavlína Hříbková

5. C

Třídní učitel
Mgr. Jaroslava Nováková

Zástupce
Mgr. Pavlína Peřinová

6. A

Třídní učitel
Bc. Vanda Špicarová

Zástupce
Mgr. Milena Schmidová

6. B

Třídní učitel
Mgr. Romana Blechová

Zástupce
Bc. Anna Rosůlková

6. C

Třídní učitel
Aneta Brynychová

Zástupce
Mgr. Gabriela Vejvodová

7. B

Třídní učitel
Mgr. Radek Procházka

Zástupce
Monika Kršková

6. D

Třídní učitel
Mgr. Mirka Bernardová

Zástupce
Anežka Procházková

7. C

Třídní učitel
Mgr. Radek Miškovský

Zástupce
Bc. Pavel Douděra

7. A

Třídní učitel
Anežka Procházková

Zástupce
Mgr. Milena Zahrádková

8. A

Třídní učitel
Ing. Vladislava Říhová

Zástupce
Petra Pokorná

8. B

Třídní učitel
Bc. Pavel Douděra

Zástupce
Mgr. Radek Miškovský

9. B

Třídní učitel
Mgr. Milena Zahrádková

Zástupce
Mgr. Zdeňka Léblová

8. C

Třídní učitel
Mgr. Zdeňka Tomešová

Zástupce
Ing. Vladislava Říhová

9. A

Třídní učitel
Mgr. Zdeňka Léblová

Zástupce
Mgr. Zdeňka Tomešová