Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků 2018/2019

Kroužek plavání Pátek 14.00 – 15.00 Mgr. Jitka Mazurová
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka Středa 15.30 – 16.30 (říjen – duben) Mgr. Milena Zahrádková
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 1. skupina: Pondělí  14.00 – 15.00
2. skupina: Čtvrtek 14.30 – 15.30
Mgr. Zdeňka Tomešová
Kroužek Flétna Pondělí začátečníci (1. třída a začínající starší)  13.30 – 14.15
Středa pokročilí (2. – 5. třída) 13.15 – 14.00
Mgr. Tereza Podnecká
Klub zábavné logiky a deskových her 3. B Čtvrtek  13.00 – 14.00 PaeDr. Eva Říhová
Od A4 po 3D – modely z papíru 1. stupeň Úterý 14.00 – 15.30
2. stupeň Úterý  15.30 – 17.00 hod
Jindřich Tesař

 

Kroužky ve školní družině

Basketbal Pondělí, 13. 30 – 14. 30 hod. D. Brynychová
Keramika Pondělí, 15. 00 – 16. 15 hod. L. Bartošová
Šikulka Úterý, 15. 00 – 16. 15 hod M. Hradecká
Keramika Středa, 15. 00 – 16. 15 hod L. Nováková
Tanečky Čtvrtek, 15. 00 – 16. 30 hod. J. Zichová
Výtvarka Čtvrtek, 15. 00 – 16. 00 hod. J. Martincová

Důležité informace

Pokud máte zájem o některý z uvedených kroužků, nahlaste se u vedoucího kroužku ve ŠD.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 dětí.

Poplatek za každý kroužek činí 250 Kč za pololetí.

Účastník kroužku dostane složenku s vypsaným variabilním symbolem platby, který slouží jako identifikátor platby. Variabilní symbol je nutno uvést i v případě platby bezhotovostním příkazem.

Žák může ukončit docházku do kroužku v pololetí na základě písemného oznámení zákonného zástupce. Poplatek za pololetí, kdy žák byl přihlášen do kroužku je povinen uhradit i přes skutečnost, že žák měl během pololetí absence v docházce do kroužku.

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden (platbu provést do 30. 11.), únor až červen ( termín platby do 30. 4.). Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Při platbách složenkami tento variabilní symbol vepisuje do složenek zaměstnanec, který kontroluje a eviduje  průběh plateb, k 1. 9. 2018 je tím zaměstnancem paní Jana Marysková.

Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s paní Maryskovou, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, oznámí tuto skutečnost řediteli školy, který je prokazatelným způsobem písemně upozorní na jejich povinnost.