Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků 2020/2021

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pondělí  14.00 – 15.00 Mgr. Romana Blechová
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 1. skupina: pondělí  14.00 – 15.00
2. skupina: pátek 13.00 – 14.00
Mgr. Zdeňka Tomešová
Kroužek Flétna

začátečníci 1. třída

pondělí 14.15 – 15.00

Mgr. Tereza Podnecká
Klub zábavné logiky a deskových her 4. B středa 13.00 – 14.30 PaeDr. Eva Říhová
Od A4 po 3D – modely z papíru 1. stupeň úterý 14.00 – 15.30
2. stupeň úterý  15.30 – 17.00
Jindřich Tesař

 

Poplatek za každý kroužek činí 250,- Kč za pololetí.

Platba je splatná předem, za období září až leden (do 30. 11.), únor až červen (do 30. 4.).

Škola přijímá platby pouze bezhotovostním způsobem – bankovním převodem nebo složením hotovosti složenkou na pobočce České pošty. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol.

Žák může ukončit docházku do kroužku v pololetí na základě písemného oznámení zákonného zástupce. Poplatek za pololetí, kdy žák byl přihlášen do kroužku je povinen uhradit i přes skutečnost, že žák měl během pololetí absence v docházce do kroužku.

Kroužky ve školní družině

Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace kroužky v rámci ŠD v letošním školním roce nebudou.