Matematická olympiáda – okresní kolo

V letošním roce se zúčastnili školního kola MO jen dva žáci – Aleš Zoubek a Prokop Ludvík. Oba jsou žáci 8. A. 

Školní kolo vždy probíhá v domácím prostředí. Chlapci řešili obtížné úlohy doma a nejdéle do 16. ledna 2023 museli odevzdat řešení prvních tří úloh. Další tři úlohy vyřešili a krasopisně přepsali také v termínu, tedy do 3. března 2023. 

Prokop i Aleš postoupili do okresního kola MO, které se konalo 12. dubna 2023. Chlapci se velmi snažili a oba byli později odměněni diplomem úspěšného řešitele. Bohužel další kola už v této kategorii Z8 nejsou.

Oběma žákům k jejich úspěchu moc gratulujeme. Přejeme jim další úspěch a nejen na poli matematiky.

Mgr. Zdeňka Jasanská