Zaměstnanci školy

Ředitel školy:

Statutární zástupkyně ředitele školy:

Zástupce ředitele školy:

Výchovné poradenství:

 

Školní psycholog:

Účetní:

Vedoucí školní jídelny:

Mgr. Jiří Cabrnoch

Mgr. Gabriela Vejvodová

Mgr. Radek Procházka

Mgr. Marcela Kinská (specifické poruchy učení, chování)
Mgr. Romana Blechová (volba povolání)
Mgr. Pavlína Peřinová (primární prevence)

Ing. et Mgr. Jan Čapek

Šárka Formánková

Kateřina Šibravová

Učitelé 1. stupně

 • Jaroslava Adamcová, DiS.
 • Mgr. Michaela Bečvářová 
 • Mgr. Branislava Batalová
 • Mgr. Eva Brázdová
 • Mgr. Zdenka Červová
 • Mgr. Jana Doušová 
 • Mgr. Nikola Dudlová
 • Mgr. Soňa Janelová 
 • Mgr. Jiřina Koláčná
 • Mgr. Lenka Koucká
 • Mgr. Ilona Machotková
 • Mgr. Hana Nedbalová
 • Alžběta Nejezchlebová
 • Mgr. Pavlína Peřinová
 • Mgr. Tereza Podnecká
 • Petra Pokorná
 • Mgr. Radek Procházka
 • PaedDr. Eva Říhová
 • Mgr. Milena Schmidová
 • Martina Soukalová
 • Mgr. Zuzana Vrtišková
 • Mgr. Hana Zubíková

Učitelé 2. stupně

 • Jaroslava Adamcová, DiS.
 • Mgr. Zuzana Bartošová
 • Bc. Michaela Bečvářová
 • Mgr. Mirka Bernardová
 • Mgr. Romana Blechová
 • Aneta Brynychová
 • Mgr. Jiří Cabrnoch
 • Mgr. Pavel Douděra
 • Ing. Lucie Douděrová
 • Mgr. Jana Doušová
 • Mgr. Nikola Dudlová
 • Mgr. Marcela Kinská
 • Jelena Kronusová, MSc.
 • Mgr. Zdeňka Léblová
 • Daniela Malíková
 • Mgr. Radek Miškovský
 • Alžběta Nejezchlebová
 • Mgr. Tereza Podnecká
 • Petra Pokorná
 • Mgr. Radek Procházka
 • Ing. Petra Rejmanová
 • Mgr. Milena Schmidová
 • Martina Soukalová
 • MgA. Barbora Stehlíková
 • Bc. Vanda Špicarová
 • Tereza Špičáková
 • Ing. Kateřina Vetešníková
 • Mgr. Zdeňka Tomešová
 • Anastasia Vagenknechtová, MSc.
 • Mgr. Gabriela Vejvodová
 • Mgr. Milena Zahrádková

Asistenti pedagoga

 • Zuzana Adamcová
 • Karolína Bášová
 • Dana Brynychová
 • Žaneta Cermanová
 • Pavlína Čovbanova
 • Monika Dáňová
 • Radka Dibďáková
 • Lukáš Javůrek
 • Daniela Malíková
 • Lucie Matoušová 
 • Kateřina Schönová
 • Zuzana Selingerová 
 • Mgr. Anastasia Vagenknechtová
 • Jana Zdobinská
 • Mgr. Libuše Zlámalová

 

Vychovatelky školní družiny

 • Ludmila Bartošová
 • Marcela Hradecká – vedoucí vychovatelka
 • Lenka Nováková
 • Jitka Martincová
 • Jana Zichová