Zaměstnanci školy

Ředitel školy:

Statutární zástupkyně ředitele školy:

Zástupce ředitele školy:

Výchovné poradenství:

 

Školní psycholog:

Účetní:

Vedoucí školní jídelny:

Mgr. Jiří Cabrnoch

Mgr. Gabriela Vejvodová

Mgr. Radek Procházka

Mgr. Marcela Kinská (specifické poruchy učení, chování)
Mgr. Roman Blechová (volba povolání)
Mgr. Pavlína Peřinová (primární prevence)

Ing. et Mgr. Jan Čapek

Kateřina Voňavková

Kateřina Šibravová

Učitelé 1. stupně

 • Jaroslava Adamcová, DiS.
 • Mgr. Branislava Batalová
 • Mgr. Eva Brázdová
 • Mgr. Marcela Červinková Kinská
 • Mgr. Zdenka Červová
 • Mgr. Věra Havelková
 • Mgr. Pavlína Hříbková
 • Mgr. Marcela Kinská
 • Mgr. Jiřina Koláčná
 • Mgr. Lenka Koucká
 • Mgr. Jitka Mazurová
 • Mgr. Hana Nedbalová
 • Mgr. Jaroslava Nováková
 • Mgr. Pavlína Peřinová
 • Mgr. Tereza Podnecká
 • PaedDr. Eva Říhová
 • Martina Soukalová
 • Helena Ševcechová
 • Mgr. Hana Zubíková

Učitelé 2. stupně

 • Mgr. Mirka Bernardová
 • Mgr. Romana Blechová
 • Aneta Brynychová
 • Mgr. Jiří Cabrnoch
 • Bc. Pavel Douděra
 • RNDr. Oldřich Ježek
 • Mgr. Marcela Kinská
 • Jelena Kronusová
 • Monika Kršková
 • Mgr. Kateřina Kukačková
 • Mgr. Zdeňka Léblová
 • Mgr. Radek Miškovský
 • Petra Pokorná
 • Mgr. Radek Procházka
 • Anežka Procházková
 • Bc. Anna Rosůlková
 • Ing. Vladislava Říhová
 • Mgr. Milena Schmidová
 • Bc. Vanda Špicarová
 • Tereza Špičáková
 • Mgr. Zdeňka Tomešová
 • Mgr. Gabriela Vejvodová
 • Mgr. Milena Zahrádková

Asistenti pedagoga

 • Dana Brynychová
 • Žaneta Cermanová
 • Monika Dáňová
 • Lukáš Javůrek
 • Daniela Malíková
 • Lenka Nováková
 • Tereza Peršínová
 • Markéta Popková
 • Kateřina Schönová
 • Jana Zdobinská

 

Vychovatelky školní družiny

 • Ludmila Bartošová
 • Marcela Hradecká – vedoucí vychovatelka
 • Lenka Nováková
 • Jitka Martincová
 • Jana Zichová