Zaměstnanci školy

Ředitel školy:

Statutární zástupkyně ředitele školy:

Zástupce ředitele školy:

Výchovné poradenství:

 

 

Školní psycholog:

Účetní:

 

Vedoucí školní jídelny:

Mgr. Jiří Cabrnoch

Mgr. Gabriela Vejvodová

Mgr. Radek Procházka

Mgr. Marcela Kinská (specifické poruchy učení, chování)
Mgr. Michaela Bečvářová (specifické poruchy učení, chování)
Mgr. Romana Blechová (volba povolání)
Mgr. Pavlína Peřinová (primární prevence)

Ing. et Mgr. Jan Čapek

Šárka Formánková
Šárka Semorádová

Kateřina Šibravová

Učitelé 1. stupně

 • Jaroslava Adamcová, DiS.
 • Mgr. Michaela Bečvářová 
 • Mgr. Branislava Batalová
 • Mgr. Eva Brázdová
 • Mgr. Zdenka Červová
 • Mgr. Jana Doušová 
 • Mgr. Nikola Dudlová
 • Mgr. Jiřina Koláčná
 • Mgr. Lenka Koucká
 • Mgr. Ilona Machotková
 • Mgr. Hana Nedbalová
 • Alžběta Nejezchlebová
 • Mgr. Pavlína Peřinová
 • Mgr. Tereza Podnecká
 • Mgr. Radek Procházka
 • PaedDr. Eva Říhová
 • Mgr. Milena Schmidová
 • Martina Soukalová
 • Bc. Vanda Špicarová
 • Mgr. Alžběta Urbanová
 • Mgr. Zuzana Vrtišková
 • Mgr. Jana Zábranská
 • Mgr. Hana Zubíková
 • Mgr. Libuše Zlámalová

Učitelé 2. stupně

 • Jaroslava Adamcová, DiS.
 • Mgr. Zuzana Bartošová
 • Mgr. Michaela Bečvářová
 • Mgr. Mirka Bernardová
 • Mgr. Romana Blechová
 • Mgr. Aneta Brynychová
 • Mgr. Jiří Cabrnoch
 • Mgr. Pavel Douděra
 • Mgr. Nikola Dudlová
 • Ing. Jana Follerová
 • Mgr. Marcela Kinská
 • Jelena Kronusová, MSc.
 • Natálie Kurková
 • Mgr. Zdeňka Léblová
 • Mgr. Radek Miškovský
 • Mgr. Tereza Podnecká
 • Petra Pokorná
 • Mgr. Radek Procházka
 • Ing. Petra Rejmanová
 • Mgr. Milena Schmidová
 • Martina Soukalová
 • MgA. Barbora Stehlíková
 • Mgr. Tereza Svobodová
 • Bc. Vanda Špicarová
 • Tereza Špičáková
 • Ing. Kateřina Vetešníková
 • Mgr. Zdeňka Tomešová
 • Mgr. Alžběta Urbanová
 • Anastasia Vagenknechtová, MSc.
 • Mgr. Zuzana Vrtišková
 • Mgr. Gabriela Vejvodová
 • Mgr. Milena Zahrádková
 • Mgr. Libuše Zlámalová

Asistenti pedagoga

 • Zuzana Adamcová
 • Dana Brynychová
 • Žaneta Cermanová
 • Pavlína Čovbanová
 • Monika Dáňová
 • Radka Dibďáková
 • Eva Kemrová
 • Lukáš Javůrek
 • Jana Marysková
 • Lucie Matoušová 
 • Hana Mračková Daňková
 • Jiřina Podolská
 • Kateřina Schönová
 • Zuzana Selingerová 
 • Leontýna Veselá
 • Jana Zdobinská

 

Vychovatelky školní družiny

 • Ludmila Bartošová
 • Marcela Hradecká – vedoucí vychovatelka
 • Jitka Martincová
 • Lenka Nováková
 • Nikola Šemlejová