Školská rada

Nově schválený školský zákon ukládá každému zřizovateli školy povinnost jmenovat školskou radu.

Školská rada se skládá ze zástupců volených obcí, pedagogů a rodičů. Jejím úkolem je schvalování výročních zpráv, hospodaření školy, může se vyjadřovat ke koncepci práce školy.

Ředitel školy nemůže být členem rady, je však povinen s ní spolupracovat.

Pokud se obci podaří jmenovat do školské rady občany, kteří budou mít o spolupráci se školou zájem, zlepší to vzájemnou komunikaci mezi školou a veřejností z celého spádového obvodu.

Složení školské rady

Mazánková Jana

Kvasničková Lucia

Ing. Mach Radek
radek.mach@apis.cz

Vocásek Zdeněk
vocasek@prometheus-nb.cz

Mgr. Červová Zdenka
cervova.zdenka@zs-raf.cz

Mgr. Podnecká Tereza
podnecka.tereza@zs-raf.cz